Ezgi Çağla Güngör

Ezgi Çağla Güngör, lise eğitimini Bornova Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Lisans eğitimini tamamladığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2018 yılında mezun olmuştur. Lisans eğitimi içerisinde muhtelif hukuk dallarında birçok sertifikalı eğitim programlarına katılarak özel alanlarda uzmanlaşmaya yönelik çalışmalar yapmıştır. İngilizce dil eğitimi ile birlikte başlangıç düzeyinde Fransızca eğitimi almıştır. 2018 yılından beri İzmir Barosu bünyesinde avukatlık yapmaktadır.