Hakkımızda

Hukuk ofisimiz, temsil ettiği şirketleri öncelikle "Şirketin Hukuki Açıdan Yapılanması Projesi" kapsamında ele almaktadır. Bu çalışma ile müvekkil şirket, öncelikle hukuki açıdan yapılandırılmakta, şirketin karşılaşabileceği muhtemel riskler tespit edilerek bu risklere ilişkin hukuki tedbirler alınmaktadır. 

Böylece müvekkilin muhtemel dava yükü ve masrafı ile karşılaşması önlenmekte, kaçınılamayan davalarda ise bu çalışmalar nedeniyle avantaj elde edilmektedir. Yine koruyucu hukukçuluk bakisi açısıyla, danışmanlığını yürüttüğümüz şirketlerin hukuki her türlü yazışmaları tarafımızdan denetimden geçirilmekte ve revize edilmektedir.

Müvekkillerin ihtiyaçlarına göre hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verirken, müvekkillerle ilgili olarak yapılan tüm işlemler en kısa sürede kendilerine "Bilgi Notları" ve "Raporlar" şeklinde iletilmektedir.

Ayrıca, yerli ve yabancı müvekkil şirketlerimizin ihtiyaç duyduğu anlarda, Uslu Müşavirlik bünyesinde bulunan Yeminli Mali Müşavir, Vergi Uzmanları ve deneyimli SGK ve Is Müfettişlerinin de işbirliğine başvurulmaktadır.