Vergi Hukuku

Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idareleri ile olan ihtilaflarının çözümüne ilişkin hizmetler.