Miras Hukuku

Miras Hukuku

Mirasın Reddi, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları, Tereke Davaları, Mirasçılık Belgesinin Alınması, Mirasçılıktan Çıkarılma Davaları, Mirastan Feragat Davaları, Miras Sözleşmeleri, Vasiyetname Düzenlenmesi ve İptali Davaları, Miras Taksimi Sözleşmesi ve Davalarının takibine ilişkin hizmetleri.