Fora Hukuk

 

Fora Hukuk

 

Fora Hukuk

 

Fora Hukuk

 

Çalışma Alanlarımız

Çalışma Alanlarımız Icon

Vergi Hukuku

Gerçek ve tüzel kişilerin gelir idareleri, vergi daireleri ve gümrük idareleri ile olan ihtilaflarının çözümüne ilişkin hizmetler.
Çalışma Alanlarımız Icon

Aile Hukuku

Aile ve Boşanma Hukuku kapsamında çekişmeli ve anlaşmalı boşanma, velayet, nafaka, tazminat davalarının takibine ilişkin hizmetler.
Çalışma Alanlarımız Icon

Miras Hukuku

Mirasın Reddi, Ölüme Bağlı Tasarrufların İptali Davaları, Tereke Davaları, Mirasçılık Belgesinin Alınması, Mirasçılıktan Çıkarılma Davaları, Mirastan Feragat...

Makaleler