Zorla İzin Olur Mu?

Zorla İzin Olur Mu?

ZORLA ÜCRETSİZ YA DA YILLIK İZİN OLUR MU?

Covid-19 salgınının küresel çapta ekonomik yaralar açtığı ortada.  Ülkemiz de birtakım ekonomik önlem paketleri açıklamakta.  Bu süreçte işverenler de kendi önlemlerini alıyor. Bu önlemlerin başında, işçilere izin kullandırma olduğu söylenebilir. Peki, İş Kanunu’na göre işveren tek başına alabileceği bir kararla, işçileri ücretsiz ya da yıllık ücretli izne çıkarabilir mi? Cevabımız hayır ise, usul nedir?

Ücretsiz İzin Kullanımı Nedir?

İş Kanunu’nda belirli haller dışında ücretsiz izin hakkında yeterince açık hüküm bulunmuyor. Ancak, kesin olarak ifade edebileceğimiz bir husus var: İşveren işçiyi ücretsiz izne zorlayamaz. Yani ücretsiz izin için işçinin rızasının olması şart. Aksi durum, yani işçiyi ücretsiz izne zorlamak, işçinin haklı nedenle iş akdini feshetmesi sonucunu doğurur.

Diğer yandan ücretsiz izni talep eden işçi de olabilir. Bu sefer de işverenin ücretsiz izin talebini kabul etmesi gerekir.

Yani, İş Kanunu’nda sayılan belirli haller dışındaki ücretsiz izin talepleri, tarafların karşılıklı yazılı mutabakatları ile mümkündür.        

Yıllık Ücretli İzin Kullanımı Nedir?

İş Kanunu kapsamında çalışan işçiler, işe giriş tarihinden itibaren (Deneme süresi dahil olmak üzere)  en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla, iş yerindeki kıdem süresi ve yaş koşullarına göre değişiklik gösterecek şekilde yıllık ücretli izin hakkına sahip olur. İşveren, yetkisi kapsamında yıllık izin tarihlerini belirleyebilir.

Covid-19 salgını ile mücadelede, işveren işçilerine yıllık izinlerini kullandırtabilir.

Henüz yıllık izin hak etmemiş işçilere ise, yazılı muvafakatlerini almak suretiyle yıllık izin kullandırılabilir. Yıllık izin hak etmemiş işçilerin, kıdem süreleri dolup yıllık izne hak kazandıklarında, daha önce kullandıkları izin günleri, haklarından düşer.

Av. Demet Cengiz Uslu