Ücretsiz İzin Uygulaması

Ücretsiz İzin Uygulaması

Ücretsiz İzinle İlgili Bilinmesi Gerekenler:

Ücretsiz izin talebi yazılı olarak yapılmalı ve onaylanmalıdır.

Çalışılmayan günün ücreti ödenmez.

Ücretsiz izinli gün için SGK primi ödenmez. Eksik gün bildirimi yapılır.

Çalışan 10 güne kadar sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam eder.

Ücretsiz izin süreleri işçinin kıdeminden düşülür.

İşçi ücretsiz izin sırasında başka bir işyerinde çalışamaz. Aksi hal, işveren adına haklı fesih nedenidir.

İşveren işçisini ücretsiz izne zorlayamaz. Aksi hal, işçi adına haklı fesih nedenidir.  

Av. Demet Cengiz Uslu