SGK İşten Çıkış Kodları

SGK İşten Çıkış Kodları

İşverenler, iş akdinin ne şekilde sona erdiğini SGK çıkış bildirgesinde belirtmek zorundadır. İşten Çıkış Kodları, iş akdinin nasıl sonlandırıldığını belirten kodlardır.

Hatalı bir kod girildiği takdirde işçi veya işverenin mağduriyeti söz konusu olabilir. Ancak söz konusu hatanın düzeltilebilmesi de mümkündür.

İşçinin özlük dosyasında yer alan işten çıkışa dair belgeler ile SGK’ya bildirilen işten çıkış kodlarının örtüşmesi gerekir.

İşten çıkış kodlarının hangi anlama geldiği ve sonucunda nelere hak kazanıldığını aşağıda belirtilen tablodan görebilirsiniz.

SGK İŞTEN ÇIKIŞ KODLARI                                KIDEM            İHBAR        İŞSİZLİK

01-Deneme süreli iş sözleşmesinin

     işverence feshi                                                              –                        –                      –

02-Deneme süreli iş sözleşmesini

     işçi tarafından feshi                                                       –                        –                      –

03-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin

     işçi tarafından feshi ( istifa )                                         –              Hak kazanır.             –

04-Belirisz süreli iş sözleşmesinin

     işveren tarafından haklı sebep                                   Hak                     Hak                 Hak

     bildirilmeden feshi                                                  kazanır.               Kazanır.         Kazanır.

05-Belirli süreli iş sözleşmesinin                                  Hak                         –                   Hak

     sona ermesi                                                            kazanır.                                      Kazanır. 

08-Emekklilik (yaşlılık) veya toptan                            Hak                         –                      –

     Ödeme nedeniyle                                                   kazanır.

09-Malulen emeklili0k nedeniyle                           Hak kazanır.                 –                      –

10-Ölüm                                                                  Hak kazanır.                 –                      –

11-İş kazası sonucu ölüm                                        Hak kazanır.                 –                      –

12-Askerlik                                                             Hak kazanır.                 –          Hak kazanır.

13-Kadın işçinin evlenmesi                                   Hak kazanır.                  –                      –

14-Emeklilik için yaş dışında diğer                           Hak                           –                      –

     Şartların tamamlanması                                      kazanır.

15-Toplu işçi çıkarma                                            Hak kazanır.      Hak kazanır.   Hak kazanır.

16-Sözleşme sona ermeden sigortalının

Aynı işverene ait diğer iş yerine nakli                        –                              –                      –

17-İş yerinin kapanması                                         Hak kazanır.                  –          Hak kazanır.

18-İşin sona ermesi                                                Hak kazanır.      Hak kazanır.   Hak kazanır.

19-Mevsim bitimi ( iş akdinin askıya

     Alınması halinde kullanılır. Tekrar                         –                              –                      –

     Başlatılmayacaksa “4” no’lu kod

     Kullanılır.)

20-Kampanya bitimi ( İş akdinin askıya

     Alınması halinde kullanılır. Tekrar                         –                              –                      –

     Başlatılmayacaksa “4” no’lu kod

     Kullanılır.

21-Statü değişikliği                                                      –                              –                      –

22-Diğer nedenler                                                        –                              –                      –

23-İşçi tarafından zorunlu nedenle                           Hak                            –                    Hak

     Fesih                                                                   kazanır.                                           Kazanır.

24-İşçi tarafından sağlık nedeniyle                            Hak                            –                    Hak

     Fesih                                                                   kazanır.                                           Kazanır.

25-İşçi tarafından işverenin ahlak ve

     İyi niyet kurallarına aykırı davranışı                   Hak                            –                    Hak

     Nedeni ile fesih                                                  kazanır.                                           Kazanır.

26-Disiplin kurulu kararı ile fesih                                –                              –                      –

27-İşveren tarafından zorunlu nedenlerle                 Hak                            –                    Hak

     Ve tutukluluk nedeniyle fesih                            kazanır.                                          Kazanır.

28-İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih        Hak kazanır.                    –          Hak kazanır.

29-İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi

     Niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni                –                             –                      –

     İle fesih

30-Vize süresinin bitimi ( iş akdinin askıya

      Alınması halinde kullanılır. Tekrar                         –                             –                      –

     Başlatılmayacaksa “4” no’lu kod

     Kullanılır.

31-Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu,                    Hak                        Hak                  Hak

     Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında                   kazanır.                Kazanır.           Kazanır.

     Kendi istek ve kusuru dışında fesih

32-4046 Sayılı Kanun’un 21. Maddesine                   Hak                        Hak                  Hak

     Göre özelleştirme nedeni ile fesih                                   kazanır.                 Kazanır.                   Kazanır.

33-Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi            Hak kazanır.                   –          Hak kazanır.

34-İş yerinin devri, işin veya iş yerinin                      Hak                        Hak                  Hak

     Niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih                  Kazanır.                Kazanır.           Kazanır.

                                                                                                                              

Saygılarımızla

Av. Demet Cengiz Uslu