Pandemi Karşısında Halkın Korunması İçin Alınacak Acil Önlemlere İlişkin Kanun Teklifi Kapsamında İşten Çıkarma Yasağı

Pandemi Karşısında Halkın Korunması İçin Alınacak Acil Önlemlere İlişkin Kanun Teklifi Kapsamında İşten Çıkarma Yasağı

Pandemi Karşısında Halkın Korunması İçin Alınacak Acil Önlemlere İlişkin Kanun Teklifi Kapsamında İşten Çıkarma Yasağı

Covid-19 salgını nedeni ile alınan önlemler gün geçtikçe artırılmaktadır. Bu kapsamda birçok torba yasa ve kanun değişiklikleri yürürlüğe girmiş ve girmeye devam etmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde hazırlanan ve bugünkü aşamada komisyonlar önünde incelenmekte olan kanun teklifinin önümüzdeki günlerde yasalaşması beklenmektedir.

Hazırlanan torba yasa metninde İş Kanunu kapsamında çarpıcı düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre hazırlanan teklifin kabul edilmesi halinde işten çıkarma 3 ay süreyle yasaklanacak ve bu süre Cumhurbaşkanı tarafından 6 aya kadar uzatılabilecektir.

Kanun teklifinde yer alan ilgili madde uyarınca, işçilerin iş akitleri; COVİD-19 salgın hastalık neticesinde kamu yararının gerektirmesi nedeni ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süreyle; 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde gösterilen sebepler dışında (işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve işyerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması hali) işveren tarafından feshedilemeyecektir.

Fesih yasağı olan işveren, işçileri ücretsiz izne çıkarabilecektir. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere, işsizlik fonundan günlük 39.24 TL ödenecektir. Ayrıca 15 Mart'tan sonra işten çıkartılan ve işsizlik maaşı alamayan işçilere de aynı meblağın ödenmesi de kanun teklifinde yer almaktadır. Yapılacak bu nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi de yine Cumhurbaşkanı tarafından altı ay süreyle uzatılabilecektir.

Kanun teklifinin kabulü halinde; ücretsiz izne ayrılan işçiye fondan günlük 39 lira 24 kuruş (ayda 1.177 lira) ödenecektir ve bu hak 15 Mart'tan itibaren işten çıkarılan ve işsizlik maaşı alamayan kişiler için de geçerli olacaktır.

Ücretsiz izne ayrılarak ücret desteğinden yararlanan işçinin işveren tarafından fiilen çalıştırılmaya devam ettiğinin tespiti halinde 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. maddesinde belirlenen idari para cezaları dört katı olarak uygulanacaktır.    

Özetle; yasa teklifinin kabul edilerek kanunlaşması halinde şimdilik üç ay süre ile sınırlı olmak üzere işveren tarafından iş akdinin haklı nedenlerle feshedilmesi halleri hariç işçilerin iş akitleri sonlandırılamayacaktır. Ancak bu dönemde işçilere ücretsiz izin verilebilecektir. Ücretsiz izne ayrılan işçilere Fondan karşılanmak üzere günlük 39,24 TL ödenecektir.

Saygılarımızla

Av. Ezgi Çağla Güngör