Anonim Şirketlerde ve Yapı Kooperatiflerinde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde ve Yapı Kooperatiflerinde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

Anonim Şirketlerde ve Yapı Kooperatiflerinde Avukat Bulundurma Zorunluluğu

İzmir, 22.04.2020

Bu yazımızda şirketlerde ve kooperatiflerde avukat bulundurma zorunluluğu, bu zorunluluğun yasal dayanağı, sözleşmeli avukatlara 2020 yılı için ödenecek ücret ve zorunluluğa uymayanlara uygulanacak idari para cezası ele alınmıştır.

Anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğunun hukuki dayanağı Avukatlık Kanunu’nun 35/3. Maddesidir.

08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren madde “Dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, Türk Ticaret Kanunu’nun 272’nci maddesinde ön görülen esas sermaye miktarının beş katı (250.000 TL) veya daha fazla esas sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatifleri sözleşmeli bir avukat bulundurmak zorundadır. Bu fıkra hükmüne aykırı davranan kuruluşlara Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idari para cezası verilir.” hükmünü içermektedir.

Buna göre Türk Ticaret Kanunu’nun 332. Maddesinde öngörülen esas sermaye miktarının 5 katı yani 50.000,00 TL asgari sermayenin 5 katı olan 250.000,00 TL veya daha fazla sermayesi bulunan anonim şirketler ile üye sayısı yüz veya daha fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli avukat bulundurması zorunludur.

Sermaye artırımı yoluyla sermayesini 250.000,00 TL ve bu tutarın üzerine çıkarmış anonim şirketler bakımından da avukat bulundurma zorunluluğu bulunmaktadır.

SÖZLEŞMELİ AVUKAT BULUNDURMAMANIN YAPTIRIMI NEDİR?

Avukatlık Kanunu’nun 35. Maddesi uyarınca avukat bulundurma zorunluluğunu yerine getirmeyen kuruluşlara “Cumhuriyet savcısı tarafından sözleşmeli avukat tayin etmedikleri her ay için, sanayi sektöründe çalışan on altı yaşından büyük işçiler için suç tarihinde yürürlükte bulunan, asgarî ücretin iki aylık brüt tutarı kadar idarî para cezası verilir.’’ hükmünü içermektedir.

Avukat bulundurması zorunlu olduğu halde avukat bulundurmayan şirketlere 2020 yılı için avukat bulundurmadıkları her bir ay için verilecek ceza;

2.943 TL (2020 yılı için brüt asgari ücret)  x 2 = 5.886 TL / ay’dır.

BULUNDURULMASI ZORUNLU SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÜCRETİ

2020 yılı için geçerli olacak TBB Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca sözleşmeli avukatlık ücreti;

Anonim Şirketler       :           2.835,00 TL

Yapı Kooperatifleri    :           1.890,00 TL

olarak belirlenmiştir.

 

Saygılarımızla,

Av. Demet Cengiz Uslu