6222 Sayılı Kanun Ve Seyirden Yasaklanma

6222 Sayılı Kanun Ve Seyirden Yasaklanma

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’un yürürlüğe girmesiyle yaşanan ihtilafların çözümü konusunda yeni uygulamaların gündeme geldiği görülmektedir. E-bilet sisteminde yetkili birimlerce maça giden sporseverlerin bilgilerine rahatlıkla ulaşılabilmesi sebebiyle özellikle “Seyirden Yasaklanma” koruma tedbiri uygulamalarında önemli derecede artış olduğu gözlenmektedir. Vakıaların adli boyuta geçiş aşamasında yaşanan sıkıntılar (davaların yetkili olmayan mahkemelerde açılması, imza sorunu ve kanunun tam olarak özümsenememesi v.b) bazı mağduriyetleri beraberinde getirmektedir.  Önceki dönemlerde birçok sporsevere bu konuda gerek vekil sıfatıyla gerekse şifaen destek vermekle birlikte bize ulaşamayanlara da yardımcı olma amacıyla bilgi ve tecrübelerimiz doğrultusunda bu yazıyı düzenleme gereğini hissettik.

6222 Sayılı Kanun’un 18. maddesine göre, spor alanları (sadece stadyum içerisi değil, taraftarların kitlesel olarak bulundukları stat çevresinde yer alan parklar, duraklar, bilet gişeleri  v.b) dahilinde ve haricinde gruplar halinde Türk Ceza Kanunu’nda yer alan suçları işlemeleri,  alkol ve uyuşturucu madde etkisinde olduğu açıkça anlaşılan kişilerin spor alanlarına girişi ve çıkmama konusunda mukavemeti, bireysel ya da kitlesel hakaret, yanıcı ve patlayıcı madde bulundurulması ve kullanılması başta olmak üzere hukuka aykırı eylemler içerisinde bulunmaları halinde uygulanacak prosedürleri sırası ile;

  1. Savcılığın talimatı ile seyirden yasaklanmaya ilişkin formun tebliğ edilmesi, (Kamera kayıtları ile tespit edilmesi halinde Spor Büro Amirliği’ne çağrılarak, seyirden yasaklanma formunun tebliğ edilmesi ya da posta marifetiyle gönderilmesi,)
  2. Hakkında kamu davası açılması ya da önödeme uygulaması kapsamında belirlenen bedelin ödenmesi,
  3. Soruşturma aşamasında Savcılık, kovuşturma aşamasında hakim tarafından tedbirin kaldırılma tarihine kadar taraftarı olduğu takımın maçlarının başlama saati ve 1 saat sonrasında bulundukları yerdeki kolluk biriminde (polis ya da jandarma karakolu)imza atma yükümlülüğü,
  4. Savcılık aşamasında takipsizlik, kovuşturma aşamasında mahkeme tarafından verilecek beraat ya da düşme ile tedbirin kaldırılması,
  5. Savcılık tarafından öngörülen önödemenin yerine getirilmesi ya da hakkında kamu davası açılması halinde adli para veya hapis cezasına hükmedilmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme karar verilmesi durumunda ise kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl daha yasaklanma tedbirinin uygulanması,

şeklinde özetleyebiliriz.

Yukarıda bahsedilen prosedürlerin detaylı olması ve hukuk terminolojisinin anlaşılamaması ihtimaline binaen yazımızın bu bölümünde sıkça karşılaştığımız soruları cevaplayacağız.

Seyirden Yasaklanma ile ilgili bir belge imzaladım. Ne yapmalıyım?

Spor Büro Amirliği ya da polis merkezinde bulunan evrakların savcılığa ulaşıp ulaşmadığını takip edebilir, eğer savcılığa ulaşmış ise seyirden yasaklanma tedbirine ilişkin olayda kanuna aykırı eyleminizin olmadığına ilişkin itirazda bulunabilirsiniz. Eğer hakkınızda kamu davası açıldı ise davanın her aşamasında mahkemeden tedbirin kaldırılması için talepte bulunabilirsiniz. Olay ile ilgili olarak mevcut ise delillerinizi sunmanız faydalı olacaktır.

İşten izin alamamam, yurtdışında olmam ya da başvurulan polis merkezinde imza atmama gerek yok denmesi sebebiyle imza atamadım. Hakkımda imza yükümlüğümü yerine getirmediğim için ayrı bir dava açılmış. Ne yapmalıyım?

Maç saatinde işyerinde çalıştığınıza dair bir yazı şirket yetkilinden alınarak mahkemeye sunabilirsiniz. Yurtdışında iseniz giriş çıkış kayıtlarınızın temin edilmesini talep edebilirsiniz. İmza için başvurduğunuz karakolda imza atamadıysanız bunun neden kaynaklandığına dair bir tutanağı mutlaka temin ediniz.

Hakkımda Seyirden Yasaklanma Koruma Tedbiri uygulandı. 1 yıl sonra maçlara girebilecek miyim?

Burada kastedilen, savcılık ya da mahkeme aşamasında verilen kararın kesinleşmesinden itibaren başlayacak 1 yıllık süredir. Soruşturma aşamasında takipsizlik ve kovuşturma aşamasında ise beraat ya da düşme kararları dışında bir karar verilmesi halinde mahkeme kararının kesinleştiği-cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren ayrıca 1 yıl daha seyirden yasaklanma tedbiri devam edecektir.

Eksik imzalarım var ama cezayı gerektirecek bir eylemde bulunmadım. Eksik imzadan kaynaklanan cezayı ödeyecek miyim?

Uygulamada 6222 Sayılı kanuna muhalefet sebebiyle açılan davada beraat kararı verildiği takdirde imza eksikliği sebebiyle açılan dava lehinize sonuçlanmaktadır.

Maç esnasında tribünde hakaret içeren tezahüratlar oldu. Ancak ben bu tezahüratlara katılmamama rağmen seyirden yasaklandım. Ne yapmalıyım?

Hakkınızda dava açılması halinde mahkeme bilirkişiler vasıtasıyla kamera kayıtlarını inceleyecek, isnat edilen suçu ispatlayacak herhangi bir kayıt mevcut değil ise dava lehinize sonuçlanacaktır.

Passoligimle başkası giriş yaptı. Ceza alır mıyım?

Tespit edilmesi halinde 6222 Sayılı Kanun’un 15. Maddesine göre usulsüz giriş yapan kişi ve stat görevlisi adli para cezası ile cezalandırılır. Usulsüz giriş yapan kişinin seyirden men edilmiş olması durumunda ise 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecektir.

Hakkımda açılan davada beraat kararı verildi. Kombine biletimi kapsayan maçların parasını ödememe rağmen tedbir sebebiyle gidemediğim maçların ücretini alabilir miyim?

Bu durumda seyirden men sebebiyle izleyemediğiniz maçlar için daha önce ödediğiniz tutarı hesaplamak suretiyle idare aleyhine tazminat davası açma hakkınız bulunmaktadır.

Saygılarımla,
Av. Efe BAKI