2020 Yılı Adli ve İdari Mahkemelerde Parasal Sınırlar

2020 Yılı Adli ve İdari Mahkemelerde Parasal Sınırlar

2020 Yılı Adli ve İdari Mahkemelerde Parasal Sınırlar

 

 

-           Senetle İspat Sınırı                             :           4.480,00 TL

-           İstinaf Sınırı                                       :          5.390,00 TL

-           İstinaf Sonrası Temyiz Sınırı             :         72.070,00 TL

-           Temyizde Duruşma Sınırı                  :          108.120,00 TL

-           İdari Yargı İstinaf Sınırı                     :           7.000,00 TL

-           İdari Yargı Temyiz Sınırı                   :           207.000,00 TL

-           Tüketici Hakem Heyeti;

            İlçe Görev sınırı                                 :           6.920, 00 TL

            İl Görev Sınırı                                    :           10.390.00 TL

-           İcra Mahkemeleri İstinaf sınırı          :           12.600.00TL

-           İcra Mahkemeleri Temyiz sınırı        :           72.070.00 TL

*          Manevi tazminat davalarında verilen kararlara karşı, miktar veya değere 
bakılmaksızın üst mahkemeye başvurulabilir. (HMK m. 341/2)

 

Saygılarımızla

Av. Demet Cengiz Uslu