Toplu İş Hukuku

Toplu İş Hukuku

Sendika ile işçi ve işveren ilişkilerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, sendikal düzenlemeler, mevcut Toplu İş Sözleşmesi’nin yorumu, yeni dönem Toplu İş Sözleşmesi’nin müzakerelerinde işveren vekili sıfatı ile temsil, Toplu İş Sözleşmesi hükümlerinin revize edilmesi ve yorumu.