İdare Hukuku

İdare Hukuku

İdari başvuruların yapılması, kamu ihale şartnameleri ve idari sözleşmelerin hazırlanması veya revize edilmesi, kamu ihalelerine katılım, Belediye ve İmar Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve hukuki prosedürün işletilmesi gibi konular başta olmak üzere idare hukuku alanında gerekli her türlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.