İcra ve İflâs Hukuku

İcra ve İflâs Hukuku

İcra ve İflas mevzuatı ve uygulaması konusunda yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, ilamlı ve ilamsız icra takipleri, kambiyo senetlerine mahsus icra takipleri, ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile icra takipleri, çocuk teslimine ilişkin icra takiplerinin başlatılması ve sonuçlandırılmasına ilişkin işlemler.