Eşya Hukuku

Eşya Hukuku

İnşaat, kira ve konut finansmanı ve bunlara ilişkin konularda mevzuat ve uygulaması konusunda yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, inşaat taahhüt sözleşmesi, inşaat yapım sözleşmesi, ön sözleşmeler, kira sözleşmeleri, ipotek sözleşmeleri, ipotek tesisi ve/veya fekki gibi eşya hukukundan kaynaklanan her türlü sözleşmenin hazırlanması ve/veya revize edilmesi ve takibi.