Bireysel İş Hukuku

Bireysel İş Hukuku

Bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshi veya istifa halinde gerekli belgelerin hazırlanması, asıl / alt işverenlik, ikale, fikri haklar, işçi buluşları, rekabet yasağı, sır saklama, devir sözleşmeleri, işyeri talimatları, disiplin yönetmeliği gibi iş mevzuatından kaynaklanan sözleşmelerin ve belgelerin hazırlanması veya revize edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli önlemlerin alınması için mütalaa verilmesi dahil iş ve çalışma hayatını ilgilendiren tüm konularda yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.