Banka ve Finans

Banka ve Finans

Bankalar ve finansal kuruluşlar ile ilgili genel bankacılık konuları, ticari krediler, her türlü leasing işlemleri, teminatlı ve gayri teminatlı kredi müesseseleri, banka teminat mektupları, tüketici kredileri, perakende bankacılık ürünleri, alacak tahsili, iflas ve yeniden yapılandırma işlemleri, düzenleyici kanuni gerekliliklere uyum, varlık satın alma ve satışı ve sigorta hukuki takibi gibi işlemlerde yazılı ve sözlü hukuki danışmanlık hizmeti verilmesi.